Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/215

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEJDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEJDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården har oregelbundet rektangulär utformning, under 1800-talets förra hälft utvidgades den successivt åt söder, och 1949 företogs en utvidgning åt väster. Genom att muren i väster på den gamla kyrkogården bevarats kan en gammal och en ny kyrkogård klart urskiljas.

Hela kyrkogården omges av en kalkstensmur, kallmurad på östra, norra och västra sidorna, södra sidan bruksmurad. Den senare är även spritputsad och ovansidan täcks med spontade, snedställda bräder. I den norra muren ingår en gravvård. Muren mäter i söder 98 cm (71 + 27), i väster 44 m, i norr 78 m (52 + 26) och i öster 61 m. Östra muren är ca 140 cm hög. Den norr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister