Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, FRIEL 27:1 FRIELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Friels kyrka anl negnr 03-156-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIELS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRIEL 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

FRIELS KYRKA är väst - östligt placerad i västra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkogården består av en äldre del i väster samt en nyare del av samma bredd i öster, tillkommen 1991.
Kyrkogårdens äldre parti inramas på alla sidor av en kallmurad stenmur samt en trädrad. Huvudingången vetter mot landsvägen i väster och består av en dubbel, smidd spjälgrind, troligen från 1857. Grinden avlutas överst av ögleliknande former. Den är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar med konande lockhällar och stenklot. Från grinden leder tre rader cementplattor till kyrkans västport. En grusgång leder runt kyrkan. Två grusgångar väster om ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister