Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, OD 1:4 M.FL. OD KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_021:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OD KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OD 1:4

OD 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Ods kyrka är uppförd i anslutning till och möjligen också inne på ett gravfält från järnåldern, så kyrkogården har i så fall betydligt äldre anor än kyrkan. Utformningen av kyrkogården runt kyrkan stammar liksom denna från medeltiden. Den har rundad form beroende på läget, men detta är också typiskt för västgötska kyrkogårdar på den tiden. Kyrkogården har utvidgats flera gånger men behållit formen. I öster och söder slutar kyrkogården i branter medan omgivande mark har samma i nivå i norr och väster, även om marken sluttar nedåt i denna riktning. 1957 tillkom emellertid en stort område nedanför kullen i sydväst med kantig, i det när...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande