Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, ERIKSBERG 7:1 ERIKSBERGS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_023:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ERIKSBERGS GAMLA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ERIKSBERG 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Eriksbergs gamla kyrkogård är medeltida liksom kyrkan och utgörs av en mindre kulle Två stigluckor finns vid vägen, en i söder och en i väster. Här finns i stort sett inte kvar några gravvårdar eftersom en ny kyrka med begravningsplats uppfördes 1885. Kyrkan ligger i nordöstlig-sydvästlig riktning, vilket är ovanligt för medeltida kyrkor som brukar ha en rak öst-västlig sträckning. Kyrkogårdens kanter följer i stort sett parallellt med kyrkans och den sammanhållna gräsmattan helt utan gångar omgärdas av en gammal mossig kallmur av natursten. I norr utgör den stödmur mot omgivande lägre marknivåer och i nordvästra muren finns en öpp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister