Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, EGGVENA 4:16 EGGVENA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_012:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EGGVENA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EGGVENA 4:16

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Den äldre kyrkogårdsdelen runt kyrkan är rektangulär med en rundning i sydväst och hägnas av kallmurar av natursten samt en trädkrans av lönnar. Utanför muren är en utvidgning söderut från 1972 som når fram till landsvägen. Kyrkogården nås dels i öster via en modern klivstätta i muren, i höjd med uthuset, dels genom grindar åt söder i gamla och nya delen. Marken sluttar från söder upp mot kyrkan och den gamla bogårdsmuren utgör bitvis i öster och söder stödmur ned till omgivande lägre marknivåer. Från grindarna och klivstättan leder raka grusgångar mot kyrkan; den från klivstättan längs södra fasaden och från grinden i söder till d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister