Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, BRODDARP 10:1 BRODDARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_018:20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRODDARPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRODDARP 10:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Broddarps kyrkogård medeltida anor. Här stod förr en medeltida kyrka som revs i samband med att den nya uppfördes på samma plats 1897-98. Kyrkogården är rektangulär med kyrkan placerad i mitten och nås endast genom en grind i norr vid vägen. Från grinden går en bred asfalterad gång fram till såväl tornporten i väster som sakristians dörr på södra sidan åt väster. I sydvästra hörnet står ett uthus. Kyrkogården fick 1955 ny gräsmatta och parkeringsplats. Den hägnas av kallmurar av natursten som övergår i stödmurar mot omgivande lägre marknivåer på nordvästra och västra sidan. Glest stående gamla hamlade lindar och några lönnar står ru...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister