Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, NORDSTADEN 11:6 CHRISTINÆ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmD:40787

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TYSKA KYRKAN (akt.), CHRISTINÆ KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORDSTADEN 11:6

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Christinæ kyrka ligger vid Norra Hamngatan i centrala Göteborg utmed Hamnkanalen. Kyrkan omges av en mindre park (f.d. kyrkogård) med en terrass- och trappanläggning i söder och en grönyta vid Köpmansgatan i norr. Från de norra entréerna samt runt kyrkan löper grusade gångar. Via kyrkotomten kan man nå de intilliggande fastigheterna. Rådhuset har en bakdörr mitt emot gravkoret och Sahlgrenska huset har en mindre gård som vetter mot tornet. Under år 2001 genomfördes en upprustning av kyrkoplanen.
SMIDESSTAKETET och GRINDARNA mot Köpmansgatan sattes upp 1732, men de var ursprungligen placerade på kyrkomuren mot Norra Hamngatan. De är...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande