Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1 ALVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

449-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALVA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALVA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2015

Kyrkogården
Alva kyrkogård är rektangulär till sin utformning, en form den antagit genom sina utvidgningar. Kyrkogården har troligen utvidgats åt söder, dock okänt när, 1905 åt öster samt 1957 åt norr. Mursträckningarna mäter i söder 101 m, i öster 60 m, i norr 102 m och i väster 50 m.
Kyrkogården omges av murar av kalk- och sandsten, den sydvästra sträckningen är bruksmurad medan övriga murar är kallmurade, en putsad del förekommer i det nordöstra hörnet. Den del som torde ha tillkommit i samband med den senaste utvidgningen (norra sträckningen samt de norra delarna av de östra och västra sträckningarna) täcks av bruksmurade täck...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister