Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HJÄLLBO 5:12 HJÄLLBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/1012

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HJÄLLBO KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

HJÄLLBO 5:12

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Bebyggelsen utgörs av två byggnadskroppar, en kyrka med församlingshem och en kontorsbyggnad med pastorsexpedition sammankopplade med smidesgrind och samlat kring en gård belagd med marktegel och planterad med ett centralt placerat träd. De båda byggnaderna sträcker sig i nord-sydlig riktning även om kyrkorummet har en öst-västlig orientering. Väster om byggnaderna inramar en låg tegelmur och en hagtornshäck en gräsmattan. Längs kyrkans södra fasad löper ett stråk som tillsammans med ett antal centrumbyggnader utgör Hjällbo centrum. Väster om pastorsexpeditionen finns ett område bestående av tre parallellt ställda, sju våningar höga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande