Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, GÄSSLÖSA 6:1 SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_008.1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

GÄSSLÖSA 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Krematoriebyggnaden är en del i St. Sigfrids griftegård som ligger i stadens utkant mot sydväst. Kyrkogården är en s k. landskapskyrkogård i kuperad terräng efter tidens ideal. I NO finns ett industriområdet med lätt industri. Krematoriet ligger omgiven av stora gräsytor med uppvuxna träd, buskar, mindre planteringar etc. Ett mycket vackert och lummigt läge som ramar in byggnaden.
Inventerad av Fredrik Hjelm, byggnadsantikvarie Borås Stad, i samband med projektet Moderna Monument, 2013.

Inventeringsår 2002

S:t Sigfrids griftegård med kapellkrematorium anlades och uppfördes under 1940-talet. Arkitekt var stadsarkitekten Harald Ericson, upphovsman till flera funktionalistiska byggnader i staden. Vid utarbetandet av begravningsplatsen hade han en medarbetare vid namn Smith. Krematoriet med vidbyggda kapell är placerat i begravningsplatsens östra hörn. Kapellen har olika namn: Hoppets, Uppståndelsens, Minnets och Evighetens kapell. Allt är sammanbyggt till ett komplex i två etager som i det följande kallas krematoriet.
Området har en mjukt formad västsida med en åsrygg som följer ån medan östsidan har rakare linjer utmed gatorna, vilket g...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se skyddsföreskrifterna ovan