Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, STYRNÄS KYRKOJORD 1:3 STYRNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STYRNÄS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STYRNÄS KYRKOJORD 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkotomten
Kyrkobyggnaden är omgiven av en kyrkotomt med terasserad kyrkogård i norr. Gravplatser finns även i söder och i väster. Markytan är grästäckt med anlagda grusgångar i huvudsak i öst-västlig riktning. Utmed gångarna finns björkar planterade. I väster avslutas markytan utanför kyrkotomten i sluttande terräng med en talldunge invid älvstranden.

I kyrkotomtens norra del finns rester av den gamla bogårdsmuren av natursten, men till trefjärdedelar är den ersatt med ett trästaket i form av ett grönmålat flätverk mellan kraftiga fyrkantiga ståndare som avslutas med en liten korsprydd tornhuv i miniatyr.

Kyrkobyggnaden ä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik