Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, NORA PRÄSTBORD 1:2 NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

StigportenfrS.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORA PRÄSTBORD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkotomten
Stor tomt utvidgad ned mot vattendrag i öster, omgärdad av bogårdsmur i natursten i söder, samt rest av densamma mot norr. Muren övergår i en tät granhäck runt om mot åkerlandskap i utvidgade delar i väster och norr. I öster en bladhäck. Marken sluttar ned mot öster, kyrkan i höjdläge. Murade, slätputsade och vitmålade grindstolpar med smidesgrindar i öster mot byvägen mot Nordingrå, i norr i rak linje till norra långhusentrén och i väster. En murad och slätputsad vitmålad stigport med smidesgaller i söder i rak linje till södra långhusentrén. Denna väg satt med betongplattor, 350x350 mm. Tomten annars med raka grusgång...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.