Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, FIKONET 8 TOLTORPS KYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1230.25

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOLTORPS KYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

FIKONET 8

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan ligger intill en gatukorsning där ena gatan är mycket trafikerad. Området karaktäriseras av villa- och lägre flerbostadsbebyggelse från början av seklet och fram till 1970-talet. Huvudingången till vapenhuset ligger på kyrkans nordvästra (västra) gavel mot den mindre trafikerade vägen. En andra entré finns på lågsidan åt nordost (norr). På denna sida finns en gräsyta och en grusad parkeringsplats. Här står också kyrkans KLOCKSTAPEL. Kyrkan är omgiven av små gräsytor och buskar.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande