Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, KYRKAN 4 FÄSSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1207.31

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÄSSBERGS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2003

FÄSSBERGS KYRKA ligger på krönet av en mindre men ändå brant kulle (Kyrkberget) i centrala Mölndal. Kullen är planerad som en park med uppvuxna lövträd och slingrande gångar. Träden växer delvis nära inpå kyrkan och det är svårt att annat än vintertid kunna se hela kyrkan. Runt parken går en låg stenmur. Nedanför kullen på västsidan ligger församlingshemmet, byggt 1968 och ritat av Voldemar Vasilis. I slänten strax ovanför församlingshemmet ett redskapsförråd från 1972. Ingen begravningsplats i anslutning till kyrkan.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande