Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, LINDOME 11:1 LINDOME KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

733-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINDOME KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LINDOME 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan är belägen i ett krönläge på en grusås mellan dalgångar, synlig från långt håll. En gård med hagmark ligger nedanför kyrkogården i öster, och modernare tätbebyggelse i dalen åt väster. En mindre väg passerar en mindre skola en bit nordväst om kyrkan, innan den fortsätter utmed västra kyrkogårdsmuren och upp till parkeringsplatsen i söder. I närheten av kyrkan har tidigare funnits en del fornlämningar. Ett forngravfält norr om kyrkogården är till större delen förstört av grustäkt, en gravhög vid församlingshemmet undersöktes 1957, och ett par domarringar borttogs på 1870-talet.

Kyrkan ligger i södra delen av sin långsträckta ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande