Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mölndal kn, BACKEN 1:76 M.FL. KÅLLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1149.29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅLLEREDS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Mölndal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BACKEN 1:76

KÅLLERED 1:9

KÅLLERED 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KÅLLEREDS KYRKA ligger i västra delen av kyrkogårdens äldre del. Kyrkogården är utvidgad i omgångar. Den äldsta kyrkogården ligger närmast öster och söder om kyrkan, med klockstapel och Almroths gravkor invid den södra kyrkogårdsmuren. Denna del är omgärdad av en midjehög mur med ingångar genom stigluckor i nordväst, sydväst och sydöst. En utvidgning från 1924 som ligger norr om kyrkan ligger även den inom samma muromgärdning. Den har en ingång i öster till en gångväg som leder ner till bebyggelsen nedanför östsluttningen.

Söder om den gamla delen ligger yngre utvidgningar utanför varandra likt årsringar, och med den yngsta delen s...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande