Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, SKÖRSTORP 16:1 SKÖRSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skörstorps kyrka exteriör nv negnr 01-278-9a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖRSTORPS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKÖRSTORP 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

SKÖRSTORPS KYRKA - Kyrkan , med intilliggande klockstapel åt väster, ligger nära mitten av en rektangulär kyrkogård som omgärdas av en kallmurad stenmur av stenar i olika storlek och form. Innanför muren växer en trädrad med höga lövträd såsom lönn, ask m.fl. Huvudingången, åt väster i den södra muren, har två äldre grindar av smide som hänger på två grindstolpar av granit krönta av stenklot. Innanför grinden står två lyktstolpar. Kyrkogården, vars södra del sluttar något åt söder, är gräsbevuxen och det mesta av gångsystemet har tagits bort. Kvarvarande grusgångar löper från ingången i söder fram mot kyrkans sydportal, till klockst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik