Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Stenby kyrka, 2004-12-07, 1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA STENBY KYRKA (akt.), VÄSTRA STENBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Motala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Västra Stenby socken bildades 1812 genom en sammanslagning av Kälvestens och Stens socknar. Dessa kyrkor revs och ersattes av en gemensam kyrka som uppfördes 1811-1812 på platsen för den tidigmedeltida Kälvestens kyrka. Den nya kyrkan i nyklassicistisk stil ritades av arkitekt Per Wilhelm Palmroth och som byggmästare valdes Johan Holmberg. Det medeltida tornet sparades och ingår i den nuvarande kyrkan. Långhuset är rektangulärt med rakslutet korparti, en tresidig sakristia i två våningar i öster och torn i väster. Den är till viss del uppförd av stenar från de två äldre kyrkorna, fasaden är vitputsad och dess sadeltak är täckt av sp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

VÄSTRA STENBY KYRKOGÅRD
Kyrkogården har ett relativt högt läge med utsikt över den omgivande slätten främst mot
norr och Örvads by och söder med Lårstads by närmast kyrkan. Mot nordväst höjer sig
marken långsamt upp mot det betydligt högre belägna Sjökumla.
Den ursprungliga kyrkogården är oregelbundet kvadratisk och avsmalnande mot öster
både i norr och söder. Efter utvidgningen på 1970-talet är den södra delen betydligt
större än den norra. Tidigare låg kyrkan nöjaktigt centralt placerad på kyrkogården. Den
gamla kyrkogården är indelad i tre kvarter M som följer kyrkogårdsmuren, N som utgör
den norra inre delen och S som ut...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister