Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falköping kn, GAMLA STAN 5:1 SANKT OLOFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

stolofs kyrka exteriör torn negnr 01-275-7a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOFS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Falköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GAMLA STAN 5:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

S:T OLOFS KYRKA, som är belägen i södra delen av FALKÖPINGS stadskärna, omges av en parkliknande kyrkotomt med näst intill rektangulär plan. Det sydöstra hörnet är dock rundat. Kyrkan är centralt placerad på kyrkotomten som avgränsas av en relativt nylagd mur av kalstensplattor med bredare täckplattor. Sträckningen avbryts norr om kyrkan av två husfasader i liv med muren
och i sydväst av en gles häck. Rakt väster och sydost om kyrkan finns stigluckor, ritade av arkitekt Tengbom 1954. Norr om kyrkan finns en bredare öppning med höga grindar av smide. Ytterligare muröppningar finns söder om stigluckan och mitt emot sydportalen.
Från ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik