Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, ALFTA PRÄSTBORD 2:1 ALFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3996-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALFTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALFTA PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Den gamla kyrkogården runt Alfta kyrka har utvidgats framför allt åt norr vid ett flertal tillfällen. Övriga sidor begränsas av vägen och den näraliggande bebyggelsen. Kyrkogården inramar kyrkan och placeringen på en höjd gör att marken sluttar nedåt i alla väderstreck. Runt kyrkan löper en gång som binder samman trappan i söder med den kalkstensbelagda gången i väster, gravkapellet i nordost och den långa gången mot kyrkogårdens ingång i norr. I vinkel mot gången i norr delas kyrkogården av en allé med stensatta kanter och ingång i väster. Området mellan kyrkan och gravkapellet i nordost är belagt med kullersten, i övrigt är gångar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1994

Text saknas för närvarande