Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, HELGE AND 17 M.FL. RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

9922D26ET

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET (akt.)
Västmanland
Arboga

Offentlig förvaltning - Rådhus

Religionsutövning - Kyrka

Offentlig förvaltning - Kommunalhus

Rättsväsende - Rådhus

Offentlig förvaltning - Rådhus

Religionsutövning - Kyrka

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

HELGE AND 17

HELGE AND 18

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Fastigheten rymmer idag Arboga kommuns förvaltning. Bebyggelsen ger ett mycket splittrat intryck och har en ålder som sträcker sig från 1400-talet fram till 1950. Den förnämsta byggnaden är givetvis Rådhuset. Byggnaden finns utförligt beskriven i Hembygdsföreningen Arboga Minnes Årsbok 1960 av G. Bergquist. Här en kort resumé. Byggnaden uppfördes 1472-1476 som kyrka. Under namn av Helgeandskyrkan tjänstgjorde den till omkring 1525. Efter en tids förfall blev byggnaden 1536 en del av Gustaf Vasas kungsgård. Från 1572 och cirka 7 år framåt bodde här Gustaf Vasas dotter Cecilia Vasa. År 1634 bekräftade drottning Kristina Gustaf Vasas l...

Läs mer i eget fönster