Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ovanåker kn, LÅNGHED 12:5 PALLARS Ny sökning Tillbaka till sökning

kmt99\langhed_12-5\over.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PALLARS (akt.)
Gävleborg
Ovanåker

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Borgargård

LÅNGHED 12:5

Beskrivning

Ingår i projektet Hälsingegårdar - världsarv och utveckling
http://www.halsingegardar.se/

Inventeringsår 1999

Mangårdsbyggnad från 1850-talet med två flyglar placerade på gårdstun i höjdläge. En ladugård från 1930-talet och ett mindre antal timrade ekonomibyggnader så som härbren. Byggnaderna kring gårdstunet är mycket väl bevarade.

Fastigheten ligger centralt i Långhed, strax norr om Hässjaån. En liten del av odlingsmarken ligger söder om gårdstunet medan merparten ligger vid och norr om riksintresseområdesgränsen. Där ligger också Stubbaro, som är gårdens hemfäbod. Det berättas att mangårdsbyggnaden tillkom som villkor inför ett bröllop. Gårdens son skulle gifta sig med en dotter från gården Schols, Näsbyn 7:1, och byggnationen på den g...

Läs mer i eget fönster