Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Trollhättan kn, NYCKLEBY 2:8 BACKSTUGAN KULLA Ny sökning Tillbaka till sökning

Backstugan Kulla_anl._SV_Upphärad_juli 2010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BACKSTUGAN KULLA (akt.)
Västra Götaland
Trollhättan

Jordbruk - Backstuga

Rekreation och turism - Fritidshus

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

NYCKLEBY 2:8

Beskrivning

Inventeringsår 2010


På fastigheten finns förutom backstugan, en nedgrävd jordkällare, ett utedass och en stensatt damm och kallkälla. Några äldre växter och fruktträd finns även kvar. Tomten avgränsas med en kallmur.

Byggnadsminnesförklaring av Backstugan Kulla, fastigheten Nyckleby 2:8, Upphärads socken, Trollhättans kommun, 2010-11-24, Länsstyrelsen Västra Götaland