Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, APOSTELN 2 BISKOPSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Biskopsgården.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOPSGÅRDEN (inakt.)
Östergötland
Linköping

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

APOSTELN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Till Biskopsgården hör en stor parkliknande trädgård med höga lövträd, fruktträd, buskar och rabatter. Fastigheten inramas mot Ågatan i söder av en putsad tegeltäckt mur med tre portar. Muren är uppförd på 1730-talet och samtida med huvudbyggnaden. I övrigt inramas tomten av ett grå- respektive rödmålat staket. Vid huvudbyggnadens entré mot norr finns en större grusad plan.
KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2007-10-18, Dnr 432-23224-07