Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Linköping kn, APOSTELN 1 DOMKAPITELHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DOMKAPITELHUSET (akt.), KONSISTORIEGÅRDEN (inakt.)
Östergötland
Linköping

Utbildning och vetenskap - Skola - Trivialskola

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Offentlig förvaltning - Domkapitel

APOSTELN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Byggnad 1, Domkapitelhuset, i länsstyrelsens beslut 20071018 har husnr 2 i fastighetsdatasystemet.
Byggnad 2, fd vaktmästarbostaden i länsstyrelsens beslut
200710´18 har husnr 1 i fastighetsdatasystemet.

Till Domkapitelhuset hör en större trädgård med planteringar, damm, järnstaket med två järngrindar, trästaket, grusgångar, häckar och lövträd.

På fastighetens västra sida finns ett mindre bostadhus, uppfört som vaktmästarbostad troligen i samband med tillbyggnaden 1875. Det utgörs av en envånings timmerbyggnad med reveterad fasad.