Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, STAMPEN 20:2 GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS FD SPINNHUS, FD KVINNOFÄNGELSE OCH FD BARNHEM (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Hantverk och manufaktur - Garveri

Rättsväsende - Kriminalvårdsanstalt - Spinnhus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Barnhem

Folkrörelse och föreningsliv - Föreningshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Behandlingshem och vårdhem

STAMPEN 20:2

Beskrivning

På en liten höjd invid vägar, järnvägs- och spårvagnsspår ligger det före detta spinnhuset, som består av två byggnader och som omges av planteringar och höga träd. Byggnaden är uppförd i två våningar med valmat sadeltak, regelbundet sittande fönster och en bred, profilerad taklist. Fasaderna är kalkputsade i gult med vita detaljer och taket är täckt med skiffer. Huvudbyggnadens 1700-talskaraktär är välbevarad.

Inventeringsår 2004

Anläggningen som ursprungligen uppfördes som ett s k spinnhus, var tidigare helt sluten och omgiven av plank (byggt 1833), vilket numera bara finns kvar i nordöstra delen. Byggnaderna ligger på en höjd omgiven av grönska och gränsar till det kraftigt trafikerade området söder om Skansen Lejonet. Huvudbyggnaden och gårdsbyggnaden ligger parallellt placerade med entréerna vända mot en grusad gård. Byggnaderna är uppförda i en enkel klassicistisk stil med en sträng symmetri, utmärkande för 1700-talet. De har tillbyggts och genomgått vissa förändringar i samband med nya funktioner, men bildar en väl sammanhållen arkitektonisk enhet.

Kä...

Läs mer i eget fönster