Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, LUNDBY KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Västmanland

Miljö - foto

Kyrkan med omgivande miljö, kyrkbyn.
"Karaktärsskapande är två skolhus och tillhörande avträde, samt en skolgård som avgränsats med ett falurött spjälstaket.  Direkt söder om kyrkan ligger prästgården från 1860-talet."
Information
Kyrkan med omgivande miljö, kyrkbyn. "Karaktärsskapande är två skolhus och tillhörande avträde, samt en skolgård som avgränsats med ett falurött spjälstaket. Direkt söder om kyrkan ligger prästgården från 1860-talet."
--
2005
Rolf Hammarskiöld
lundby2.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens