Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, Sjoutnäsets kapells kyrkomiljö, Jämtland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kapellet ligger lågt på en udde i Stor-Sjouten nästan gömd i vegetationen. I norr sluttar omgivningen uppåt och här ligger byns enda gård på en liten avsats. I söder blickar man ut över sjön med en större ö och några holmar inom synhåll. Bortom vattnet tar bergen vid. Grusvägen genom byn passerar kyrkan i norr, efter många mil genom skogklädda områden öppnar skogen upp sig här i Sjoutnäset med hävdade marker. Närmast kyrkoanläggningen finns ängar och glest med björkar.