Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, TA BORT - KULTURLANDSKAPSREGION NORRA SMÅLAND OCH HÖKENSÅS, Jönköping

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området tillhör Sydsvenska höglandet och ligger till största delen över högsta kustlinjen. Landskapet företer stora relativa höjdskillnader med dramatiska möten mellan olika bergsområden i förkastningslandskapet kring Jönköping.
Stora delar av området präglas ännu av agrar produktion. Östra Vätternstranden samt Visingsö har en relativt hög uppodlingsgrad, bl.a. med inslag av frukt- och bärodling, tack vare den agrogeologiskt gynnsamma Visingsöformationen. I övrigt förekommer "inmarksöar" uppe på drumliner i ett i övrigt beskogat landskap. Bebyggelsen består mest av små byar på två till fyra gårdar, inte sällan med sent reglerade, geometriskt regelbundna tomter. Uppodling förekommer även längs åar och sjöstränder.
Jönköping-Huskvarna är dominerande tätort, där flera av Sydsveriges viktigaste vägar möts. Eksjö har en välbevarad trähusbebyggelse.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.