Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, SKUTTUNGE KYRKA KYRKOMILJÖ, Uppsala

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Skuttunge kyrka är vida synlig över slätten. Mittemot kyrkan på dess västra sida ligger byskolan, som fortfarande är i bruk, med två skolhus från 1890 och 1954. Framför kyrkogårdsentrén bildas en plan, ett stämningsfullt landskapsrum omgivet av stora, gamla träd med den gamla skolan i bakgrunden, likvagnsboden i norr och den ståtliga kyrkogårdsporten i öster.