Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA KYRKOMILJÖ, Stockholm

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Björkö-Arholma kyrka ligger på ön Björkö, bredvid landsvägen mot Simpnäs. Kyrkan, som är placerad på en bergsknalle i gran- och tallskog, ligger relativt avskilt från övrig bebyggelse.

Tidigare tillhörde befolkningen i Björkö-Arholma Vätö pastorat, vilket innebar långa transporter till och från kyrkan. Sedan 1890 fanns ett bönhus på Björkö, som ibland uppläts för tillfälliga gudstjänster. År 1905 kunde dock missionsföreningens bönhus invigas till kapell och 1914 delades slutligen Vätö pastorat i två församlingar, Vätö och Björkö-Arholma församling.

Kyrktomten kring Björkö-Arholma kyrka är relativ enkel till sin karaktär och består dels av gräsmatta dels av naturlig vegetation. Från parkeringsplatsen leder en grusväg upp till entrén. I kyrkoanläggningen ingår kyrkan, bårhuset, klockstapeln och en mindre ekonomibyggnad. Varken Björkö-Arholma kyrkogård eller Rumshamns kyrkogård ligger i anslutning till kyrkomiljön, utan ligger ett par kilometer bortanför denna.