Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, MISTELÅS KYRKAS KYRKOMILJÖ, Kronoberg

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Mistelås socken och kontrakt ligger i en kuperad bygd. Skogs- och mossmarker är frekventa men även områden med bördig jordmån. Den ursprungliga kyrkan har troligen funnits på samma plats som den nuvarande kyrkan, det vill säga på en höjdsträckning i Mistelås by. Fynd av medeltida mynt från 1200-talet gjordes under nuvarande kyrkans golv, vid restaureringen av kyrkan 1937. Den föregående kyrkan, en träkyrka uppfördes troligen omkring 1505 och brann ned 1719. Nuvarande kyrka byggdes 1723. Den är uppförd i trä, vitmålad och har en rektangulär planform. Vapenhuset ligger i väster och sakristian i norr. Taket är av svartmålad plåt. 1855 förlängdes kyrkan mot öster och fick ett större kor.