Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, OLIVEDAL, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Stadsdelen Olivedal sträcker sig från Linnégatan upp till höjdpartierna mellan Stigberget och Slottsskogen. Den första planen för området upprättades 1877. Djupedalsbäcken kulverterades och den nya "avenyn" Linnégatan drogs fram i ungefär samma sträckning. Utbyggnaden med höga stenhus i bostadskvarter samt några offentliga byggnader genomfördes cirka 1895-1930. På höjdpartierna i väster byggdes främst landshövdingehus.

Området är som helhet en välbevarad "stenstadsmiljö" från 1900-talets början. De äldre byggnaderna längs Linnégatan - Linnéplatsen utgör vilktiga inslag i denna ursprungligen ganska exklusiva bostadsmiljö. Den branta Nordhemsgatan som i stort sett är bevarad sedan 1900-talets början utgör ett intressant exempel på en något enklare bostadsbebyggelse med gårdar i olika nivåer. Kvarteren vid Rosengatan har en ovanligt enhetlig tegelarkitektur i 1920-talsklassicism.
Inom området fins flera enskilda byggnader som är särskilt värdefulla från arkitekturhistorisk synpunkt, bl..a. Oscar Fredriks kyrka och Nordhemsskolan. Oscar Fredriks kyrka är en typisk representant för den nygotiska stil som den välkände arkitekten Helgo Zetterwall företrädde. Nordhemsskolan är en av Göteborgs mest värdefulla byggnader i nationalromantisk stil och ett viktigt verk av arkitektparet Bjerke & Swensson. Kyrkan och skolan är också markanta blickfång i stadsbilden.

Den äldre bebyggelsen (främst landshövdingehus) längs Vegagatan ersattes på 1960-talet med nybyggnader. Även ålderdomshemmet och flera hus längs Linnégatan har rivits sedan 1980-talet.