Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vänersborg kn, TRONS KAPELL KYRKOMILJÖ, VÄNERSBORG, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Trons kapell med begravningsplats ligger centralt i Vänersborg med järnvägsstationen gränsande i norr, Edsvägen i öster, Vänerparkens stora byggnadskomplex i söder med Vänersborgs sjukhus och Högskola, samt parkeringar i väster. Mellan parkeringen och sjön Vassbotten pågår uppförandet av ett stort bostadskomplex. Högskolans byggnader närmast kapellet har både äldre och nyare delar med gula fasader av puts eller tegel och vita fönstersnickerier, vilket harmonierar med kapellets exteriör. Sydväst om Vänerparken är den större Strandkyrkogården, som anlades 1887 mellan Vassbotten och Edsvägen. Dess nuvarande ekonomibyggnad stod klar 1966. Från Trons kapell syns i nordväst bebyggelsen på Vassbottens industriområde.