Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, DRÄNGSEREDS KYRKA KYRKOMILJÖ, Halland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Drängsereds kyrkby är belägen i skogsbygden i Hylte och utgör sockencentrum. Byn ligger centralt i socknen kring ett fyrvägskäl och omges av ett relativt öppet odlingslandskap. Terrängen sluttar svagt mot en liten sjö i väster, Drängsjön. Söder om Drängsjön finns Ekebacken, en höjdsträckning rik på fornlämningar i form av fossila åkermarker och gravar.

Norr om vägskälet ligger kyrka, prästgård samt prästlöneboställe på den norrgående vägens östra sida. Församlingshemmet ligger på den västra sidan mittemot kyrkan.