Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Öckerö kn, ÖCKERÖ KYRKOR, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Öckerö är huvudön i Göteborgs norra skärgård, som består av Öckerö, Hönö, Björkö, Fotö, m fl öar. Landskapet är i huvudsak kargt och kalt, men med grönare partier i dalgångar i öarnas mer centrala delar. Här finns sedan gammalt dels jordbruksanknuten bebyggelse och dels bebyggelse med knytning till fisket. Nära pendlingsavstånd till Göteborg via bilfärjor har lett till att det under senare decennier har kompletterats med modernare bebyggelse, mestadels villor, i ganska stor omfattning, främst på Hönö och Öckerö.

På Öckerö finns två kyrkor, Öckerö gamla med anor från medeltiden och Öckerö nya från tiden kring sekelskiftet 1900. Öckerö var självständig socken under medeltid och fram till strax efter reformationen, då den blev annex under Torslanda. Från 1928 blev Öckerö åter ett eget pastorat.

Kyrkorna ligger på södra delen av Öckerö, i en sänka mellan två bergshöjder. Insprängda i den villabebyggelse som idag helt omger kyrkplatsen ligger också några äldre hus från den ursprungliga bybebyggelsen på platsen. Några av dessa fungerar nu som hembygdsgård, belägen mitt emot kyrkogården.

Den gamla kyrkan ligger på kyrkogården i bottnen på dalgången, medan den nya kyrkan ligger i ett höjdläge strax norr om denna, med ett modernare församlingshem invid sig.