Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, ÖNUMS KYRKA SOCKEN OCH KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Önums socken domineras av Varaslättens uppodlade lerjordar, vilka kunde brukas i full utsträckning först efter det tidiga 1800-talets revolutionering av jordbruket. Genom socknen rinner Afsån. I anslutning till bron över denna ligger den gamla kyrkplatsen, samt ett stycke längre söderut säteriet Rangelstorp med anor från 1400-talet. Den gamla kyrkan var en timrad och sannolikt av medeltida ursprung, vilken revs 1865. En runinskrift på hammarbandet omnämnde att "Olof gjorde kyrkan". 1759 fick kyrkan ett nytt kor med tresidig avslutning. Mellan ån och E20 ligger det gamla stationssamhället Emtunga med ännu livaktig industri. Den nuvarande kyrkplatsen är belägen ett stycke ytterligare åt norr på ett flackt impediment med en mindre korsväg och Emtunga by. Kyrkogården omges av vägar i öster och norr. På andra sidan vägen i norr är den gamla skolan.

SKOLA - Skolan är uppförd i 1 ½ - plan med lärarbostad utbyggd i vinkel. Skoldelens fasad är klädd med en slätspontad panel och lärardelen med locklistpanel och rundbågsfris under takfoten. Panelerna är målade i vitt och fodren i ljusblått. Sadeltaken täcks av tvåkupigt lertegel. Den välbevarade byggnaden härrör sannolikt från 1800-talets andra hälft och tjänar nu som församlingshem.