Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Töreboda kn, FÄGRE KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
FÄGRE - Fägre socken ligger på Vadsbo härads lerslätter. Någon km väster om kyrkan passerar västra stambanan och ca en km öster om Göta kanal. I socknen har även funnits en medeltidskyrka i Femistada, riven troligen under senmedeltid.

Fägre kyrka ligger öster om en mindre landsväg mot Töreboda norr ut och Moholm 6 km söder ut. Mellan vägen och kyrkogården är en parkeringsplats och i dess norra del ett före detta bårhus. Omedelbart väster om detta finns en ekonomibyggnad. På motsatt sida av vägen ligger en före detta skolbyggnad och norr härom en bygdegård, troligen uppförd under sent 1900-tal. I söder gränsar kyrkogården till den tidigare prästgården, som nu är församlingshem. Sydväst om kyrkan, på motsatt sida av landsvägen och söder om före detta skolan, ligger en ny kyrkogård. Kyrkbyn omges av åkermark.

EKONOMIBYGGNAD - Ekonomibyggnaden från ca 1950 är mycket liten och har ljus träpanel samt sadeltak. Den innehåller personalrum och toalett.

BÅRHUS - Bårhuset från ca 1950 är putsat och vitmålat samt täcks av ett valmat skiffertak. Byggnaden används som förråd. Utmed dess västfasad är tre gravhällar resta.

SKOLA - Den stora byggnaden från ca 1940-talet har röd träpanel och vita snickerier.

PRÄSTGÅRD - Byggnaden är uppförd i två våningar och är klädd med ljusgul panel.