Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mark kn, HAJOMS KYRKA KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
HAJOMS KYRKA är belägen vid älven Surtan, i en sidodalgång till Viskadalen, en halvmil väster om Kinna. Kyrkan ligger i södra delen av en radby och är omgiven av dalens öppna odlingslandskap. Kyrkplatsen ligger på en sluttning med utsikt över dalen nedanför i väster. Församlingshemmet i två våningar i mexitegel är beläget söder om kyrkogården, tillsammans med en stor asfalterad parkeringsplats. Ett stycke söder om kyrkan ligger ortens skola.