Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lysekil kn, BRASTADS KYRKA KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
BRASTADS KYRKA ligger omgiven av jordbruksbebyggelse i ett öppet men samtidigt kuperat landskap. Eftersom det är ett sockencentrum finns i omgivningarna skola, prästgård etc, men detta är inte samlat till en enda enhetlig kyrkomiljö, utan ingår som naturliga delar i bebyggelsen i centrala delen av socknen.

Kyrkan är en 1800-talskyrka, med en medeltida föregångare. Den låg på den gamla kyrkogården, som ligger ca 300 m väster om den nuvarande.