Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION ÖSTERGÖTLAND ÖSTANSTÅNG, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Landskapet ligger under högsta kustlinjen och präglas i den norra delen av relativt hög uppodling med inslag av skogklädda moränbackar (Vikbolandet). Dessa bildar ibland större skogsområden, t.ex. Ludden mellan Linköping och Norrköping, men oftast utgör de karakteristiska, små enbevuxna torrmarksområden i ett frodigt åkerlandskap. Här förekommer såväl orkidérika extremrikkärr som steppartade torrängar.
Den agrara bebyggelsen, i form av små byar, är samlad på moränkullarna. Inte sällan bär dessa byar spår av en medeltida geometriskt regelbunden reglering. I söder är landskapet betydligt skogrikare med ringa inslag av odling. Linköping och Norrköping sätter en urban prägel på stora delar av regionen tillsammans med de betydande trafikleder som genomkorsar landskapet. Den välbevarade äldre industribebyggelsen i Norrköping tillhör regionens verkligt unika drag.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.