Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION BERGSLAGEN, Dalarna Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Dalarna
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Området har en heterogen naturgeografi. Brytvärda mineral av olika slag har på flera håll exploaterats ända sedan förhistorisk tid, i första hand järn...

Läs mer i eget fönster