Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Melleruds tätort samt området mellan tätorten och Vänerstranden. Holms socken

 Inventering - Syfte

Syfte
Syftet är att inför kommunens kommande detaljplanering undersöka och aktualisera kunskapen om vilka kulturhistoriska värden inom området som finns att tillvarata.