Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Bräcke kommun

 Inventering - Syfte

Syfte
Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregistret, detta borgar för att de blir föremål för en långsiktig förvaltning genom Riksantikvarieämbetet. Syftet med projektet är att samla viktiga grundfakta om kyrkor, begravningsplatser och fasta inventarier, som genom att uppgifterna finns i bebyggelseregistret som är offentligt också kan nås av allmänheten, skolor med flera.


Tillägg:

BEGRAVNINGSPLATS STATUSINVENTERING
Under 2008 (2008-05-01 – 2008-10-17) har en statusinventering av begravningsplatserna i Revsund, Sundsjö, Bodsjö kyrkliga samfällighet utförts av nedanstående konsulter inom ramen för en upphandling av samfälligheten och Härnösands stift. Generalkonsult för uppdraget har varit Jamtli som ansvarat för samordning mellan Härnösands stift, församlingen och respektive underkonsult.

När det gäller kyrkogårds beskrivningarna har information avseende teknisk beskrivning även hämtats från ovanstående inventering som komplement till den kulturhistoriska inventeringen 2003-2005 av Jamtli. Som inventeringsdatum har då angivits det senaste datumet.