Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Eksjö kommun 2004 - 2005, 2011 - 2012

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventeringen har syftat till att kartlägga kyrkornas och kyrkogårdarnas historiska utveckling och kulturhistoriska värde.