Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Byggnadsinventering i ARBOGA INNERSTAD 1976

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventeringes syfte var att få ett underlag för bedömningen av bebyggelsen sett från ett kulturhistoriskt intresse. Inventeringen påbörjades i april 1975 med pengar från Arboga kommun samt Arbetsmarknadsverket. Arbetet utfördes under ledning av landsantikvarien i Västerås i samarbete med stadsarkitekten i Arboga.

Målet med raporten var att den skulle ge sådana kunskaper om den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen så att den kunde leda till en kommunalt handlingsprogram för innerstaden. Det var också en förhoppning att rapporten skulle ge Arbogas invånare såväl intresanta historiska uppgifter samt en upplysning om innerstadens bebyggelse.

Av sekretesskäl har eventuella personuppgifter på inventeringsblanketterna tagits bort i det material som publiceras i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister.Arbetsledare vid denna invnetering dåvarande landsantkvarien i Västerås ( Henry Simonsson) samt stadsarkitekt Börje Eriksson