Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av bebyggelse i agrar småindustri i västra götalands län, västergötland Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Ale, Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg
2004-01-01 - 2006-12-31

Under de senaste åren har temat ”Lantbrukets och vattenbrukets bebyggelse” drivits inom ramen för den byggnadsantikvariska – kulturmiljövårdande verks...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Anläggningar
Ale kn, FORS 5:1 FORS ÖVRE KVARN
Ale kn, JÄRNKLEV 1:8 DROTTNINGGÄRDETS SÅG
Ale kn, KATTLEBERG 19:3 SKOGEN
Ale kn, KILANDA 5:6 KILANDA KVARN
Ale kn, LIVERED 1:1 INGELSKROGEN
Ale kn, SKAGGATA 2:2 SKAGGATA KVARN
Ale kn, VADBACKA 2:26 FORS NEDRE KVARN
Alingsås kn, BORG 1:21 BORG 2
Alingsås kn, BORG 2:3 BORG 1
Alingsås kn, MELLBY 17:1 STORA MELLBY MEKANISKA VERKSTAD
Alingsås kn, MELLBY 1:79 PÅFVELS KVARN
Alingsås kn, MÖRLANDA 3:7 MÖRLANDA HOLKKVARN
Alingsås kn, SAMFÄLLD MARK TORP HOLKKVARN
Borås kn, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:115 LÖVÅSENS SÅGVERK
Borås kn, HEDARED S:2 SVENS SÅG
Borås kn, MÖLARP 1:19 MÖLARPS KVARN
Borås kn, NOLHAGA 2:1 NOLHAGA STÄRKELSEFABRIK
Essunga kn, FÅGLUM 1:34 FÅGLUMS VÄDERKVARN
Essunga kn, NOSSEBRO SAMFÄLLIGHET, KERSTINSÅS 1:6, BÄREBERG 1:10 KERSTINSÅS KVARN
Falköping kn, BALLTORP 4:16 TOMTENS KALKBRUK
Falköping kn, FJÄLLÅKRA 11:5 HORNBORGA KVARN
Falköping kn, FORENTORP 1:2 FORENTORPS KVARN
Falköping kn, GLÄSHAGEN 1:1 GLÄSHAGEN
Falköping kn, GUDDARP 1:27 M.FL. RYTTARENS TORVSTRÖFABRIK
Falköping kn, KRUSEKVARN 1:6 KRUSEKVARN
Falköping kn, KVISSLE 1:1 M.FL. KVISSLE KVARN
Falköping kn, LANTMÄSTAREN 11 GUSTAV HERNEFURS PLÅTSLAGERI
Falköping kn, MADKVARNS SAMFÄLLIGHET MADKVARN
Falköping kn, MELLOMKVARNEN 1:2 MELLOMKVARN
Falköping kn, NÄTERED 1:3 NÄTEREDS KVARN
Falköping kn, RÖRSBERGA 1:8 RÖSSBERGA KALKBRUK
Falköping kn, STORA BJURUM 3:16 STORA BJURUMS BRÄNNERI
Falköping kn, TOMTEN 1:5 TOMTENS KVARN
Falköping kn, UPPSALA 1:10 UGGLUMS MEJERI
Falköping kn, ÖRLID 1:1 ÖRLIDS KVARN
Grästorp kn, MARIEBERG 1:1 MARIEBERG, TENGENE SÅG OCH KVARN
Gullspång kn, HULT 9:1 HULTS TORVSTRÖFABRIK
Gullspång kn, NOLKVARN 1:3 NOLKVARN
Götene kn, DALAKVARN 1:16 DALA KVARN
Götene kn, HORSMARKA 2:26 RAGGAGÅRDENS MEJERI
Götene kn, VARAN 2:29 GAMLEGÅRDEN
Herrljunga kn, HUDENE 9:1 HUDENE KVARN
Herrljunga kn, KÄLLUNGA 1:16 KULLAKVARN
Herrljunga kn, SIBBARP 4:1 SIBBARPS KVARN
Herrljunga kn, VIMLE 1:11 VIMLE KVARN
Hjo kn, BLECKSTORP 1:63 M.FL. BLIKSTORPS KRAFTVERK
Hjo kn, EKHAMMAR 5:25 EKHAMMARS KRAFTVERK
Karlsborg kn, SÄTRA 5:1 M.FL. EDETS BENSTAMP OCH KVARN
Lerum kn, ALMEKÄRR 3:346 M.FL. HILLEFORS GRYNKVARN
Lerum kn, HUNSTUGAN 1:33 GROPASMENS SMEDJA
Lidköping kn, KIL 1:17 KILS VÄDERKVARN
Lidköping kn, RESVILLE 4:5 BACKGÅRDS KVARN
Lidköping kn, STOREBERG 15:1 STOREBERGS GÅRD
Lidköping kn, SUNNERSBERGS-FILSBÄCK 4:16 RIDDARGÅRDENS VÄDERKVARN
Lidköping kn, TAGELBERG 2:10 STOCKENS KVARN
Lidköping kn, TUN 7:13 TUNS ELEKTRISKA KVARN
Lilla Edet kn, HJÄRTUM 2:26 HJÄRTUMS SMEDJA
Lilla Edet kn, HÅLLERÖD 1:1 HÅLLERÖDS SPÅNHYVEL
Lilla Edet kn, SANNERSBY 7:1 KULLARNESMEDJAN
Lilla Edet kn, VÄSTERLANDA 10:1 VÄSTERLANDA KVARN
Mark kn, BÖRSHULT 1:17 BROKVARNS KVARN OCH SÅG
Mark kn, HALLEN 1:4 EKAREBO SKVALTKVARN
Mark kn, LOCKÖ 1:42 LOCKÖ KVARN
Mark kn, MELLTORP 5:1 MELLTORPS KVARN OCH SÅG
Mark kn, SKENE 6:35 ANJOUGÅRDEN
Skara kn, RANGELGÄRDET 1:8 BANEVALLA KVARN OCH SMEDJA
Skövde kn, ASKESTORP 7:2 ASKESTORPA KAVRN
Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK
Skövde kn, VRETEN 1:30 VRETENS SÅGVERK
Svenljunga kn, FRÖSTENSHULT 1:2 GAMMALSJÖ KVARN
Svenljunga kn, GRAVSJÖGÄRDE 1:2 KVARNAGÅRDEN
Tibro kn, FRÖSTORP 2:13 FRÖSTORPS SMEDJA
Tibro kn, GÄRE S:3 M.FL. ÅREBERGS KRAFTVERK
Tibro kn, INGELSBY 1:7 KRONKVARNS SÅG OCH KVARN
Tidaholm kn, BOSARP 1:4 BROKVARN
Tidaholm kn, BÄCKASTRAND 2:1 VALSTADS KVARN
Tidaholm kn, HERREKVARN 1:1 HERREKVARNS SÅG
Tidaholm kn, MADÄNG 8:5 MADÄNGS KVARN OCH SÅG
Tranemo kn, LJUNGSARP 7:1 KVARNTORPS KVARN, SMEDJA OCH SÅG
Tranemo kn, MOSSEBO 2:6 SMEDJAN NABBEN
Tranemo kn, ÅREMMA 1:3 ÅREMMA KVARN
Trollhättan kn, GULLERED 1:6 M.FL. GULLEREDS KVARN OCH SÅG
Trollhättan kn, KOBERG 1:1 M.FL. KOBERG
Trollhättan kn, SLÄTTHULT 4:2 M.FL. MUNTHERS BÅTBYGGERI
Töreboda kn, HOLMEN 2:4 HOLMENS SÅG
Töreboda kn, VRÄKEFORS 1:1 VRÄKEFORS SÅG OCH KRAFTVERK
Ulricehamn kn, BREDGÅRDEN 1:1 BREDGÅRDENS KVARN OCH SÅG
Ulricehamn kn, MARBÄCK 1:14 MARBÄCKS BLECKSLAGERI
Vara kn, DAMPETORP 3:33 HUTTLA KVARN OCH SÅG
Vara kn, HÅKANTORP 1:33 LEVENE ELKTRISKA KVARN
Vara kn, STORA HALLA 1:12 BROKVARN
Vara kn, VARA 34:2 VARA FRÖKLÄNGNINGSANSTALT
Vänersborg kn, GETERED 1:18 JÄDERSFORS KVARN OCH SÅG
Vårgårda kn, SAMMFÄLLD MARK FLATHULTS SÅG