Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsinventering i ARBOGA STADSKÄRNA 1998 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västmanland
Arboga
1998-06-01 - 2001-03-16

Syftet är att identifiera och beskriva de kulturvärden som finns i den unika riksintressanta stadskärnan så att dessa kan tas till vara och utvecklas....

Läs mer i eget fönster
Totalinventering
Inventeringsfoton

Barnhuset 3_1_1, affärsl...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3_2_2, affärsl...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3_1_4, baksida...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3_3_3. utbyggn...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 2 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 2 husnr 1, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 2 husnr 9001...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 2 husnr 9002...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 9001...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1 husnr 1, ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1 husnr 900...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sten Sture 13, anläggnin...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Riksförståndaren 5

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Skolstugan 1, gamla ...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 1, nya sparban...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 5, framsidans ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 7-18, anläg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 6-18, anläg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 4-7, S:1, är e...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 4-7, S:1, bild...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 5, anläggni...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 7-12, på bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 6-12, på bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1, på bilden ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 8-11 samt 1,...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 4-7, bilden ...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 7 i Arboga, anlä...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 1, bilde...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svante Sture 1-4, anlägg...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 21-25, anläggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 26_30, anläggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 31-34, anläggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 35-38, anläggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 39-43, anläggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 3 och 4, bil...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 7, anläggningen ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 2

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1

1999-07-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5

1999-07-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Brevbäraren 1, resecentr...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Diligensen 1

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 2

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7, huvudbygg...

1999-06-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 6, huvudbygg...

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 5, huvudbygg...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 2, huvudbygg...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannnen 1, huvudbyg...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 2 och 3

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 2 och 3

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 17

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Frimärket 1

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Crugska gården

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15, hus 3

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15, husnr 1

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4, huvudbyggnad

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 5

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 6

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 7

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 7

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 1

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 3

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 4

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5, huvudbyg...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 9

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 1

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergatullen 7

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergatullen 8

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergatullen 9

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16, husnr 2

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 21

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Gropgården 3

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 5

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 9

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 26

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 1

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5, husnr 9003

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 10

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 14

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 15

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 4

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 10

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 9

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heikenskjöld 1

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 2

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10, husnr 2

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10, husnr 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 16

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rådhuset

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 15

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 16

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helgekors 10 och 11

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 6-26, från ån

1999-07-17

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 2

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 16-18

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14, husnr 2

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 11

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13, husnr 1

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jädertullen 4

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 6

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 1

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 2

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 10

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 8

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9, husnr 5

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 12

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 4-7

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 2

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 1, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 2

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 4

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 8

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 9

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3, hus nr 2 ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kuriren 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 10

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 2

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 3

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 5

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 6

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 7

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 19

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 22

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 23

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 24

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 25

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 33

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 4

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 5

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöf 3

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 2

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 8

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 9

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Posthornet 20

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 9

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 6

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 8

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 10

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postiljonen 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 7

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 4

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 2

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöfs park

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Trefaldighetskyrkan

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:2

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:4

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Nikolaikyrkan

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svante Sture 5

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 2

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 3

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 4

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 7

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 8

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 4

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:1

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:2

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:3

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 19

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgårdden 15

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5, husnr 1

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 20

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Medborgarhuset

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6

1999-06-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 10

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5

1999-07-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksförståndaren 5, från...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-14

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. Guldsmeden 7, Metodi...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1

1999-06-18

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kv. skolstugan 1, gamla ...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 1, nya sparban...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 1, nya sparban...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 2, bostaden by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 2, byggnaden v...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 2_2_2, garage ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnstugan 2_3_3, förråd...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 5_1_2 b, fasad...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 5_1_1, baksida...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 A, hörnby...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 2, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 1A,...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 2, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 1 B...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 1 B...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 3 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 3 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 3 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 3 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 4 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 1, ...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 1, ...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 1, ...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 1, ...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 900...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 5 husnr 900...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 6 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 6 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 10 hus nr 1...

1999-06-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 7 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Brevbäraren 1 husnr 1, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Brevbäraren 1 husnr 1, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Brevbäraren 1 husnr 1, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Brevbäraren 1 husnr1, bi...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Diligensen 1 husnr 1, hy...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Diligensen 1 husnr 1, bi...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Diligensen 1 husnr 9001,...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dilligensen 1 husnr 9001...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 2 husnr 2, byg...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 2 husnr 2, bil...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 2 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 2 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 1, hus...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 1, bil...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, hus...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, bil...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, bil...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, bil...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, bil...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 2, bil...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten 3 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 1A, bi...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 1 A, b...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 1 B, b...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 9002, ...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 12 husnr 9002, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 17 husnr 1, byg...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 17 husnr 1, byg...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 17 husnr 9001, ...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Dragaren 17 husnr 9001, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1A, b...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1 A, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1 B, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1 B, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1 C, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Engelbrekt 4 husnr 1C, b...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Arboga frimärket 1 husnr...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Frimärket 1 husnr 1, bil...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 1, By...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gamrinus 4 husnr 1, bild...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gamrinus 4 husnr 1, bild...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gamrinus 4 husnr 2, bild...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 4 husnr 2, det...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gamrinus 4 husnr 900, bi...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 4 husnr 9002 o...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gamrinus 4 husnr 9002, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6 husnr 9001, ...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6 husnr 2, på ...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6 husnr 2, på ...

1999-06-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6 husnr 1, byg...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 6 husnr 1, bil...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8 husnr 1, bil...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8 husnr 1, bil...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8 husnr 1, bil...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8 husnr 9001, ...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gambrinus 8 husnr 9001, ...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 1, bi...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 11 hus nr 1, ...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 11 husnr 1, m...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5 husnr 1, på...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5 husnr 1, på...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5 husnr2, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5 husnr 2, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5 husnr 9001...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6 husnr 1, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6 hus nr 1, b...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6 husnr 1, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6 husnr 9001,...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 6 husnr 9001,...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 7 husnr 1, by...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 1 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 1 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 3 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 3 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 3 husnr 900...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 4 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 4 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 4 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 4 husnr 900...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5 husnr 900...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 9 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 9 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 9 husnr 1, ...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 9 husnr 900...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 1 husnr 1, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 5 husnr 1, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 5 husnr 1, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtempålaren 5 husnr 1,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 6 husnr 900...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergatullen 7 husnr...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinbergatullen 7 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinbergatullen 7 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindberatullen 1 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinbergatullen 7 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinbergatullen 7 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinberatullen 7 husnr 1...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergatullen 7 husnr...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 1, å¨...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fälskären 1 husnr 9001, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskäraren 1 husnr 900...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9002,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9002,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9003,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9003,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9004,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9004,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 1 husnr 9005,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 2 husnr 1 A, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskren 2 husnr 1 A, p...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 2 husnr 1 B, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 2 husnr 1 C, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 2 husnr 1 C, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Fältskären 3 husnr 9002,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Garvaregården 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 1, by...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 2, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 3, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 3, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 4, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 4, bil...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 nusnr 5, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 15 husnr 6, byg...

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 9001, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 9001, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 9002, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 4 husnr 9002, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

gesällen 5 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 5 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 5 husnr 9001, g...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 5 husnr 9001, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 6 husnr 1, bost...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 6 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

gesällen 6 husnr 9001

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 6 husnr 9001, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 7 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 7 husnr 1, bygg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 7 husnr 9001, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grinbergatullen 9 husnr ...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergartullen 9 husn...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Grindbergartullen 9 husn...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 9 husnr 1, by...

2000-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 12 A...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 1A, ...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 1 A,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 1 A,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 1 B,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 12 husnr 1 B,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 15 husnr 1, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 15 husnr 1, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 15 husnr 9002...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 15 husnr 9003...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 1, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 1, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 9001...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 9001...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 2, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 16 husnr 2, b...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 21 husnr 1, p...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 21 husnr 1, p...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 21 husnr 9001...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 21 husnr 9001...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 5 husnr 1, by...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 5 Husnr 9001,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 5 husnr 9001,...

1999-06-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 26 husnr 1, b...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 26 husnr 1, b...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 27 hus nr 1, ...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 27 husnr 1, p...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 28 husnr 1, p...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 28 husnr 1, p...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 29 husnr 1, p...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 29 husnr 1, h...

1999-07-07

Jan Norrman

Rättighetslicens:

Guldsmeden 30 husnr 1 , ...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 31 husnr , på...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 32 husnr 1, p...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 33 husnr 1, b...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 33 husnr 1, b...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 1 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 1 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gädgården 2 husnr 1, byg...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 2 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 1, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 2, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 2, by...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 9001,...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 9001,...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 9002,...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården husnr 9002, b...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 9003,...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gäddgården 5 husnr 9003,...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 10 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 10 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 10 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 15 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harnesmakren 15 husnr 1,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 3 husnr 9...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 3 husnr 9...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 4 husnr 2...

1999-07-05

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 4 husnr 1...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakren 4 husnr 90...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 14 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Harneskmakaren 14 husnr ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 10 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 10 husnr 1, ...

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 10 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12 husnr 1 A...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12 husnr 1 A...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12 husnr 1 B...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12 husnr 1 B...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 12 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 1, b...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 1, b...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 9001...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 9001...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 9001...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 8 husnr 9002...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hattmakaren 9 husnr 1 A,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 1,...

1999-08-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 2,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 1,...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 90...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 90...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Heijkenskjöld 1 husnr 90...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10 husnr 1, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10 husnr 1, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10 husnr 2, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 10 husnr 2, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 16 husnr 1, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 16 husnr 1, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 16 husnr 1, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 16 husnr 1, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 1 A, ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 1 B, ...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 2, på...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 2, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 2, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 3, på...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 4, p...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 4, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 4, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 9001,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 17 husnr 9002,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 18 husnr 1, ve...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 18 husnr 1, by...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge And 18 husnr 1, bi...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 10 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 11 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 12 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helgekors 12 husnr 1, på...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 13 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helga kors 13 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 14 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 14 husnr 1, p...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 15 husnr 1, b...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 15 husnr 1, b...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helga kors 15 husnr 1, b...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 16 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helga kors 16 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helga kors 7 husnr 1, by...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 8 husnr 1, på...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Helge kors 9 husnr 1, på...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 10 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 10 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 11 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 11 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 12 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 12 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 13 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 14 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 15 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 16 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 17 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 18 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 19 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 19 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 20 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 21 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 22 husnr 1, p...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 23 husnr 1, i...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 6 husnr 9001,...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 1, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 1, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 2, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 2, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 3, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 3, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 900...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Hjulmakaren 25 husnr 900...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 2 husnr 1, bil...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 2 husnr 1, bil...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 3 husnr 1, byg...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 1, bil...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 1, bil...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 9001, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 9001, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 9002, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 9003, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 4 husnr 9003, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6 husnr 1, bil...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6 husnr 1, bil...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6 husnr 1, bil...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6 husnr 9001, ...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 6 husnr 9001, ...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 1 A...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 14 ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 1 B...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 2, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 2, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jacob Petré 14 husnr 3 A...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jacob Petré 14 husnr 3 A...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 3 B...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 3 B...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 15 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 16 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 17 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 18 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 19 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 20 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 21 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 22 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 11 husnr 1,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstull 11 husnr 1, b...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstull 11 husnr 9001...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 1,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 2,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 2,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 2,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 3,...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 13 husnr 50...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 4 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 4 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 4 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 6 husnr 1, ...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 6 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jäderstullen 6 husnr 900...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 1 husnr 1 A, by...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 1 husnr 1 B, bi...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kappelt 1 husnr 1 C, bil...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 2 husnr 1, bild...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kappelet 2 husnr 1, bild...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 2 husnr 1, bild...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 1, m...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 2, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 2, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 9001...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 9002...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 1 husnr 9003...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2 husnr 1, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2 husnr 9001...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2 husnr 9002...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2 husnr 9003...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kavelstenen 2 husnr 9004...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2 husnr 1, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2 husnr 1, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2 husnr 1, ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2 husnr 900...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 10 husnr 1, bild...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 8 husnr 1, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 8 husnr 9001, by...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 1, byggn...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 2, bilde...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 2, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 3, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 3, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 1, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 4, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 5, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 5, bilde...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 9001, by...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 9002, by...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 9003, by...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 9 husnr 9003, by...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren S:1 husnr 90...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren S:1 husnr 90...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren S:1 husnr 90...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 10 husnr 1...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 10 husnr 1...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 10 husnr 9...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 2 husnr 1,...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 2 husnr 90...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3 husnr 1,...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3 husnr 1,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3 husnr 90...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3 husnr 90...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3 husnr 90...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 4 husnr 1,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 4 husnr 90...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 8 husnr 1,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 8 husnr 90...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 9 husnr 1,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 9 husnr 1,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krydkrämaren 9 husnr 900...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 1 husnr 1, b...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 1 husnr 1, b...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 1 husnr 1, p...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 1, b...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 9001...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 9002...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 9003...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 9003...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2 husnr 9004...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4 husnr 1, b...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4 husnr 9001...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4 husnr 9002...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4 husnr 9003...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 3, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 9001...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 9002...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 9003...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3 husnr 9004...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 5 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 5 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 5 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 5 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kuriren 1 husnr 1, byggn...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 10 husnr 1...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 10 husnr 1...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 10 husnr 9...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11 husnr 1...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11 husnr 9...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11 husnr 9...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 2 husnr 1,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 2 husnr 1,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 2 husnr 90...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 3 husnr 1,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 5 husnr 1, bygg...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 6 husnr 1, bygg...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 7 husnr 1, bygg...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 7 husnr 9002, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Lyran 2 husnr 1, Medborg...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Lyran 2 husnr 1, Medborg...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Lyran 2 husnr 1, Medborg...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 19 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 19 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 20 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 20 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 20 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 22 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 23 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 32 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 24 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 24 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 25 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 33 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 33 husnr 1, ...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 33 husnr 900...

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 4 husnr 1, bilden...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 4 husnr 9001, byg...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 5 husnr 1, bilden...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöf 3 husnr 1, b...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöf 3 husnr 1, b...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1 husnr 9001...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1 husnr 9001...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1 husnr 9003...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 1, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 3 husnr 9002...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4 husnr 1, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4 husnr 2, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4 husnr 9004...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4 husnr 9005...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4 husnr 9002...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5 husnr 1, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5 husnr 2, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5 husnr 2, p...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5 husnr 9001...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5 husnr 9003...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 A,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 A,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 B,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 B,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 C,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 1 C,...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 9001...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 9002...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 9003...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6 husnr 9004...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 8 husnr 1, bil...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 8 husnr 1, bil...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 8 husnr 1, bil...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 8 husnr 9001, ...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 9 husnr 1, byg...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 9 husnr 1, byg...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Paradiset 9 husnr 9001, ...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Posthornet 20 husnr 1, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Posthornet 20 husnr 1, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postiljonen 1 husnr 1, h...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1 husnr 900...

1999-08-03

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4 husnr 1, bi...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4 husnr 1, by...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4 husnr 9002,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4 husnr 9002,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4 husnr 9003,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10 husnr 1, ...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10 husnr 900...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10 husnr 900...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2 husnr 2 A,...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2 husnr 1 B,...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2 husnr 9001...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2 husnr 9002...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 7 husnr 1, b...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 9 husnr 1, b...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 9 husnr 1, b...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 9 husnr 1, b...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 9 husnr 9001...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Riksföreståndaren 5 husn...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 6 husnr 1, byggn...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 6 husnr 1, byggn...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 8 husnr 1, byggn...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 8 husnr 1, byggn...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1 husnr 1 A, ...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1 husnr 1 B, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1 husnr 2 A, ...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1 husnr 2 B, ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1 husnr 9001,...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2 husnr 1, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2 husnr 1, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2 husnr 2, by...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2 husnr 2, bi...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1 husnr 1, på b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1 husn 1, bilde...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1 husnr 1, bild...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1 husnr 2, bygg...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sigillet 1 husnr 9001, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 1 husnr 9001,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 2 husnr 9001,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3 husnr 1, by...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3 husnr 1, by...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3 husnr 1, på...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3 husnr 9001,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 3 husnr 9002,...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 4 husnr 1, bi...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 1 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska Gården 1 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 1 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 2 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 2 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 2 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiska gården 2 husnr ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 10 husnr 1, bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 10 husnr 1, bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 10 husnr 2, bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 A, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 A, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 C, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 C, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 B, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 1 B, ...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 2, bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 2, bi...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 3, by...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 4, by...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 18 husnr 9001,...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 1, b...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 1, b...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 2 A,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 2 B,...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 2 B,...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 9001...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 9002...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 9003...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1 husnr 9003...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sten Sture 12 husnr 1, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sten Sture 12 husnr 1, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sten Sture 13 husnr 1, b...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:2 husnr 1,...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:2 husnr 1,...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:3 husnr 1,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:3 husnr 1,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:3 husnr 90...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:4 husnr 1,...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:4 husnr 90...

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svante Sture 5 husnr 1, ...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 2 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 3 husnr 1 A...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 3 husnr 1 B...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 3 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 4 husnr 1 A...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 4 husnr 1 B...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 4 husnr 1 C...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 7 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 7 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 8 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 8 husnr 1, ...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 8 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 8 husnr 900...

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

sämskmakren 1 husnr 1, b...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 1 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 4 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 4 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 4 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6 husnr 1, ...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 5 husnr 900...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:1 husnr 9001, by...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:1 husnr 9002, by...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:2 husnr 1, bilde...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:3 husnr 1, bilde...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:3 husnr 1, på bi...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:3 husnr 9001, by...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 19 husnr 1, by...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 19 husnr 1, by...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 19 husnr 1, by...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 44 husnr 9001,...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Tullnären 44 husnr 9001,...

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 2 husnr 1, bilden...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 2 husnr 1, bilden...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 3 husnr 1, bilden...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 3 husnr 9003, byg...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 1 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 1 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 1 husnr 9002...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 1 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 2 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 2 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 2 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 3 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 3 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannnen 3 husnr 900...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 4 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 4 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 4 husnr 9002...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 5 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 5 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 5 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 6, huvudbygg...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 6 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 6 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 1, b...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 1, b...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 9001...

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 9001...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 9002...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 7 husnr 9003...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Rospigg 7 husnr 9004, by...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:11 husnr 1...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:11 husnr 1...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3-11 husnr 9...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 husnr 90...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:1 9011, by...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1, hus nr 1

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1, hus del A

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden används som gä...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnadsn är ett föråd s...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden visar huvudbyggna...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

I byggnaden som visas på...

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden är tagen från Väs...

1999-07-08

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården är en radhus ...

1999-07-17

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 8 ingår i en ...

1999-07-17

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Herrgården 9 ingår i en ...

1999-07-17

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett enfamil...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Huset är ett enfamiljshu...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett garage.

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett hamnmag...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett hamn ma...

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett uthus.

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden andvänds som g...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Byggnaden på bilden anvä...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden är tagen på byggn...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden är tagen på byggn...

2000-08-15

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Byggnaden på bilden är e...

2000-08-15

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Byggnaden är ett garage....

2000-08-14

Johan Eriksson

Rättighetslicens:

Bilden är tagen på byggn...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Bilden visar byggnadens ...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

På bilden ser man byggna...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

På bilden ser man byggna...

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

På bilden ser man byggna...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:5 husnr 1,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:5 husnr 1,...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:5 husnr, b...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:3 husnr 90...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 5 husnr 9002...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkärmaren 1, husnr 2

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren , husnr 2

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 1, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4, husnr 9001

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Boktryckaren 1, husnr 90...

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Drabanten S:1

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gesällen 7

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Giktringen 5

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 1

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 1

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Glasmästaren 5, husnr 90...

1999-07-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Godtemplaren 1

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 3

1999-07-30

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Gropgården 9

2000-06-10

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakob Petré 14, husnr 90...

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Jakon Petré 14, husnr 90...

1999-06-20

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kapellet 1, husnr 1a

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2, husnr 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2, husnr 9001

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2, husnr 9004

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klingsmeden 2, husnr 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Klockarbolet 2, husnr 90...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 10, husnr 1

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kolaren 8, husnr 1

1999-07-28

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Krukmakaren 3, husnr 9001

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 2, husnr 1

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 7

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Guldsmeden 7

1999-07-07

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 2-3

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Härbärget 2-3

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 3, husnr 9...

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 4, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kryddkrämaren 8, husnr 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3, husnr 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 4

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kuriren 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kuriren 1

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 10

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11, husnr 1

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11, husnr ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 11, husnr ...

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Köpingstullen 3

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 5, husnr 2

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 6

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Laggaren 7

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Lyran 2

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 21, husnr 1

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 22

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Långa raden 25

1999-08-04

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 3 och 4

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Åldermannen 3 och 4

1999-07-23

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Varvet 3, husnr 1

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Söder 1:2

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 4, husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1, husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1, husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 1, husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 7

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5, husnr 90...

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 5

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svärdfejaren 2

1999-07-16

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Svante Sture 5

1999-07-22

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:5

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:4

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sturestaden 3:4

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Trefaldighetskyrkan

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sten Sture 13

Okänt

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården, husnr 2A

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1, husnr 2A

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1, husnr 2B

Okänt

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården, husnr 9001

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stadsgården 1, husnr 9003

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Stabbaren 10, husnr 2

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiskagården 1

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Soopiskagården 1

1999-07-27

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 4

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 2

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Skolstugan 1

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2, husnr 9003

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 2, husnr 9003

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöfs park, husnr...

1999-07-19

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöfspark, husnr ...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöfspark, husnr ...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahhlöfspark, husnr ...

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1, husnr 1A

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sankt Olof 1

1999-07-09

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 7

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 2

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Remsnidaren 10

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Prestbolet 4

1999-07-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postryttaren 1

1999-06-21

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postiljonen 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Postiljonen 1

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 6, husnr 9002

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 5

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 4

1999-07-13

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Oxenstjerna 1

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Olof Ahllöf 3

1999-07-12

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 5, husnr 1

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 4

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Menlös 4

1999-07-29

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Barnhuset 3

1999-07-15

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6, husnr 90...

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Sämskmakaren 6

1999-07-26

Olof Oldén

Rättighetslicens:

Kungsgården 3

1999-07-14

Olof Oldén

Rättighetslicens: