Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV OLSMOSSEN 2 - husnr 1, MUNKEGÄRDEKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.3585.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MUNKEGÄRDEKYRKAN (akt.)

1996 - 1997

1996 - 1997

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Kareby
Kungälv-Ytterby församling
Göteborgs stift
Munkegärde centrum 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

11/21/05 Karaktäristik och bedömning

Munkegärdeskyrkan är uppförd som stadsdelskyrka 1996-1997 på ny kyrkplats i området Munkegärde i norra delen av Kungälv. Kyrkan är ritad av Per Lundbergs arkitektkontor.

Kyrkan är mycket diskret i sin miljö. Kyrkoassociationen väcks först och främst av takets låga tornhuv samt i någon mån av avtrappningen i höjd från kyrkosalsdelen till de andra byggnadsdelarna.

Byggnaden är såväl EXTERIÖRT som INTERIÖRT en 1990-talet tidstypisk skapelse i materialval och utförande, men har ingen utpräglad självständig kyrkoarkitektur. Såväl insida som utsida har i stora delar en vardaglig karaktär. Kyrkan har en långt driven funktionsintegration...

Läs mer i eget fönster

Andreas Hansen, Tomas Brandt, Bohusläns museum; Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Thomas Engel, Länsstyrelsen i Västra Götalands län