Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAXHOLM KYRKAN 2 - husnr 1, VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) Ny sökning Tillbaka till sökning

vaxholm6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAXHOLMS KYRKA (GUSTAV ADOLFSKYRKAN) (akt.)

1760 - 1803

1760 - 1803

Stockholm
Vaxholm
Uppland
Vaxholm
Vaxholms församling
Stockholms stift
Kungsgatan 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

11/1/04 Karaktäristik och bedömning

Vaxholms kyrka uppfördes mellan åren 1760 och 1803 efter ritningar av Adelcrantz och Tempelman. Fasaderna, som gavs en tidsenlig gestalt, karaktäriseras av klassicismens strikta formspråk. Av kyrkogården används idag endast den västra delen, varför området intill kyrkan har en närmast parkliknande karaktär med grusgångar och äldre gravvårdar.

I samband med renoveringen 1896, under ledning av arkitekt Johan Laurentz, fick kyrkan huvudsakligen sitt nuvarande utseende, framförallt interiört. Då tillkom de rundbågiga fönstren i korsarmarna, det rundbågiga fönstret med blyinfattat glas i korfönstret liksom kyrkans inredning med bänkar...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum